Onderzoek

Mijn passie ligt bij:

Kleinschalig, kortlopend, kwalitatief onderzoek

met gebruikmaking van literatuur, (kwalitatieve) interviews en vragenlijsten via internet (bv surveymonkey)

Ervaring:

begonnen in de praktijk als onderzoeker/opdrachtnemer bij de universiteit Leiden

daarna op meta niveau als

opdrachtgever bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en als projectleider onderzoekprogramma’s

en uitkomend op macro niveau

als ontwikkelaar van strategisch beleid

voor mogelijkheden: stuur mij een email