2017: schuifraampjes

Men vond dat het te veel tochtte door de open gaten in de poort van de garage. Dus werden de twee gaten dicht getimmerd. Geen gezicht natuurlijk!

dichtgespijkerd

Een raampje dat open en dicht kan is mooier. Zo kwamen we op deze schuifraampjes, gezet in plexiglas.

zo dus ongeverfd
geverfd, nog niet geheel in kleur..